แผนที่ภูเก็ต

แผนที่ภูเก็ต

แผนที่ภูเก็ต

แผนที่ภูเก็ต

 

แผนที่ภูเก็ต คำว่า “ภูเก็ต” นั้นเชื่อว่าเพี้ยนมาจากภาษามลายูคือ “บูกิ๊ต” ซึ่งแปลว่าภูเขา ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีมานานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยตัวเมืองอยู่ที่ถลางซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองถลางเดิมมีขุนนางไทยคอยดูแลรักษาผลประโยชน์เพราะฝรั่งชาติฮอลันดามารับซื้อสินค้าจำพวกแร่ ต่อมาถึงรัชกาลที่ ๑ พระเจ้ากรุงอังวะยกกองทัพเข้ามารุกรานหัวเมืองฝ่ายตะวันตกแถบชายทะเลของไทยในปี พ.ศ.๒๓๒๘ โดยแบ่งกองทัพยกไปตีเมืองกระ ระนอง ชุมพร ไชยา

ตลอดลงไปถึงเมืองนครศรีธรรมราช ขณะนั้นกองทัพกรุงเทพฯ ยังติดพันการศึกที่กาญจนบุรียกมาช่วยไม่ทัน พม่าส่งแม่ทัพชื่อยี่หวุ่น ยกทัพเรือมาตีได้ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า แล้วเลยไปตั้งค่ายล้อมเมืองถลางไว้ ขณะนั้นพระยาถลางถึงแก่กรรมยังไม่ได้ตั้งเจ้าเมืองใหม่ ภริยาเจ้าเมืองถลางชื่อจัน กับน้องสาวชื่อมุก จึงคิดอ่านกับกรรมการทั้งปวงตั้งค่ายใหญ่ขึ้น ๒ ค่าย ป้องกันรักษาเมืองเป็นสามารถ พม่าล้อมเมืองอยู่เดือนเศษเมื่อหมดเสบียงก็เลิกทัพกลับไป

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องยศให้วีรสตรีทั้งสองเป็นท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร เป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่ชาวเมืองตลอดมา เกาะถลางหรือเมืองถลางได้เปลี่ยนชื่อเป็นเกาะภูเก็ต หรือเมืองภูเก็ตในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่านเพิ่มเติม…คลิก

แผนที่ภูเก็ตภูเก็ต ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในด้านความสวยงามของทิวทัศน์ และหาดทราย น้ำทะเลสีฟ้าใส พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ประมาณ ๕๔๓ ตารางกิโลเมตร ความยาวสุดของเกาะภูเก็ตวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ ๔๘.๗ กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ ๒๑.๓ กิโลเมตร ภูเก็ตแบ่งออกเป็น ๓ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้

อาณาเขต
• ทิศเหนือ จดช่องปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสินและสะพานท้าวเทพกษัตรี
• ทิศใต้ จดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
• ทิศตะวันออก จดทะเลเขตจังหวัดพังงา
• ทิศตะวันตก จดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

ภูมิอากาศ
• ภูเก็ตมีอากาศแบบฝนเมืองร้อน มีลมพัดผ่านตลอดเวลา อากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปี มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน ฤดูร้อนเริ่มเดือนธันวาคม-เดือนเมษายน ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน เป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดไม่มีฝน ท้องฟ้าแจ่มใส แผนที่ภูเก็ต

แผนที่ภูเก็ต

การเดินทาง
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ Luxury Villa ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข ๓๕) แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ข้ามสะพานสารสิน เข้าจังหวัดภูเก็ต ระยะทาง ๘๖๒ กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ไปภูเก็ตทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๔๓๔ ๗๑๙๒ (รถปรับอากาศ) และโทร. ๐ ๒๔๓๔ ๕๕๕๗-๘ (รถธรรมดา) บริษัทเอกชน ติดต่อ บริษัท ภูเก็ต เซ็นทรัล ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๓๔ ๓๒๓๓ ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๓๖๑๕, ๐ ๗๖๒๑ ๔๓๓๕ และบริษัท ภูเก็ตท่องเที่ยว กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๕๐๑๘, ๐ ๒๔๓๕ ๕๐๓๔ ภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๒๑๐๗-๙ สถานีขนส่งภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๔๘๐
• รถไฟ ไม่มีบริการรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตโดยตรง หากต้องการเดินทางโดยรถไฟต้องไปลงที่สถานีรถไฟพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถประจำทางเข้าจังหวัดภูเก็ต สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔
• เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ – ภูเก็ตทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ สำนักงานภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๑๙๕, ๐ ๗๖๒๑ ๒๔๙๙, ๐ ๗๖๒๑ ๒๙๔๖

การเดินทางภายในจังหวัดภูเก็ต


• ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการเดินทางภายในจังหวัดสะดวก มีรถตุ๊กตุ๊ก และรถสองแถวบริการไปตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น หาดราไวย์ หาดป่าตอง อ่าวฉลอง แหลมพันวา หาดกมลา หาดสุรินทร์ ห้าแยกฉลอง อ่าวมะขาม หาดกะตะ หาดกะรน หาดไนยาง อำเภอกะทู้ สามารถขึ้นรถได้บริเวณตลาดสด ใกล้วงเวียนน้ำพุ ถนนระนอง ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง

• นอกจากนั้นการเดินทางจากสนามบินมายังตัวเมืองภูเก็ต สามารถใช้บริการรถแท็กซี่เข้าตัวเมืองภูเก็ต หรือไปยังหาดต่างๆ ในอัตราค่าบริการตามระยะทาง ส่วนในตัวเมืองก็มีบริการรถตู้ปรับอากาศและรถแท๊กซี่รับส่งไปสนามบิน ติดต่อบริษัท ทัวร์รอยัล เอ็นเตอร์ไพรส์ ถนนวิชิตสงคราม โทร. ๐ ๗๖๒๓ ๕๒๖๘-๗๑ หรือสนามบินภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๓๕ ๑๒๒๑ สำหรับรถตู้ปรับอากาศ จะมีระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. รถออกทุกชั่วโมง สำหรับรถแท๊กซี่ ต้องโทรแจ้งล่วงหน้า ๑ ชั่วโมง

แผนที่ภูเก็ต

การเดินทางจากภูเก็ตไปจังหวัดใกล้เคียง
• จากภูเก็ต มีบริการรถโดยสารธรรมดาจากสถานีขนส่ง ถนนพังงา ไปจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง สตูล หาดใหญ่ และเกาะสมุย รายละเอียดติดต่อ สถานีขนส่งภูเก็ต โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๑๔๘๐, ๐ ๗๖๒๑ ๑๙๗๗ นอกจากนั้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินจากภูเก็ตไปจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่ และบริษัท บางกอกแอร์เวย์ มีเที่ยวบินระหว่างภูเก็ต-สมุย ให้บริการอีกด้วย

วิธีการเดินทางไปยังเกาะภูเก็ต


ในปัจจุบันการเดินทางไปยังภูเก็ต มีหลายช่องทางให้นักท่องเที่ยวได้เลือก ไม่ว่าจะด้วยการขับรถยนต์ แม้ว่าจุดหมายปลายทางจะไกลกว่า 800 กิโลเมตร หรือจะประหยัดด้วยการนั่งรถโดยสารประจำทางก็ยังได้ แต่หากอดใจรอการไปเยือนภูเก็ตไม่ไหว ก็สามารถนั่งเครื่องบินไปซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาทีเท่านั้น เพียงแค่นี้คุณก็จะได้สัมผัสความงามของภูเก็ตกันแล้วล่ะ

รถยนต์ส่วนตัว


จากกรุงเทพใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) มุ่งหน้าตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบ จนถึงชุมพร แล้วตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41 ถึงสี่แยกเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลี้ยงขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านอำเภอบ้านตาขุน พอถึงสามแยกบ้านพังกวนเมือง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 415 จนถึงสามแยกเข้าอำเภอทับปุด ผ่านอำเภอเมืองพังงา พอถึงสี่แยกบ้านโคกกลอยเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 402 จากนั้นข้ามสะพานเทพกระษัตรีมาก็จะถึงตัวจังหวัดภูเก็ต

รถโดยสารประจำทาง


สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือไม่อยากเหน็ดเหนื่อยจากการขับรถ การนั่งโดยสารประจำทางก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ ซึ่งรถโดยสารมีทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานขนส่งสายใต้ใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทขนส่ง จำกัด โทร. 0-2435-5605 หรือ  www.transport.co.th

รถไฟ ฉึกฉักๆ ปู๊นปู๊น


ตอนนี้ยังไม่มีบริการรถไฟถึงภูเก็ตโดยตรง การเดินทางโดยรถไฟต้องไปลงที่สถานีพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถประจำทางเข้าภูเก็ตอีกทีหนึ่ง สามารถสอบถามรายละเอียดตารางการเดินทางได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย  ที่โทร. 1690 หรือ  www.railway.co.th

เครื่องบิน


ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดเวลาในการเดินทาง เพื่อที่จะมีเวลาพักผ่อนมากๆ ปัจจุบันมีสายการบินภายในประเทศหลายสายให้บริการวันละหลายเที่ยว สามารถสอบถามตารางการบิน และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายการบินต่างๆ ดังต่อไปนี้

นกแอร์ โทร.1318  www.nokair.com
การบินไทย โทร. 1566, 0-2628-2000, 0-2535-208  www.thaiairways.com
ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0-2515-9999 www.airasia.com
บางกอกแอร์เวย์ส โทร. 0-2265-5555 www.bangkokair.com

การเดินทางในภูเก็ต มีด้วยกัน 3 วิธีคือ
1) เดินทางด้วยรถโดยสารท้องถิ่น หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
2) รถจักรยานยนต์เช่า ค่าเช่า 200 / วัน
3) รถยนต์เช่า ซึ่งมีบริการที่ท่าอากาศยาน ให้เลือกหลายบริษัท